1. Formål med politik
  1. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Cityhuset (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside, og registrerer dig som boligsøgende. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler, og så vidt muligt hvor længe de opbevares.
 2. Beskrivelse af behandlingerne
  1. Cityhuset behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside, eller hvis du registrerer dig som boligsøgende. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.
   Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

   1. Hjemmeside
    I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker og markedsføring. Vi indsamler kun dine personoplysninger til statistik og markedsføring, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.
   2. Ansøg bolig-funktion
    Når du registrerer dig som boligsøgende i vores system, behandler vi de oplysninger du har angivet i formularen. Vi behandler kun de oplysninger, du selv giver, herunder navn, adresse, postnr. og by, telefon, e-mail samt din egen beskrivelse. Vi opfordrer dig til ikke at oplyse følsomme eller fortrolige oplysninger i fritekstfeltet, medmindre det er relevant og nødvendigt for din ansøgning om bolig.Oplysningerne behandles på baggrund af vores legitime interesse i at kontakte dig, når en bolig matcher dine kriterier (GDPR art. 6, (1)(f)).Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er boligsøgende, eller indtil du beder os om at slette dine oplysninger. Finder vi en bolig til dig og indgår en lejeaftale med dig, oplyser vi dig særskilt om den videre behandling af dine personoplysninger.
   3. Leverandører og samarbejdspartnereNår vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om kontaktpersoner hos disse. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til opfyldelse af vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år.
 3. Modtagere af personoplysninger
  1. Cityhuset behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, eller vi har en legitim interesse i videregivelsen, eller når vi er underlagt en retlig forpligtelse.
  2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks.
  3. Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser.
 4. Dine rettigheder
  1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  2. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.
  3. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
  4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.
 5. Vores kontaktoplysninger
  1. Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:CityhusetAnpartselskabet af 22. Marts 1973CVR.nr: 44798212Filosofgangen 15
   5100 Odense CMail: adm@cityhuset.dk

   Tlf.: 66 14 54 84

   Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på adm@cityhuset.dk eller på telefon 66 14 54 84. 

 6. Ændringer
  1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.
  2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 15-09-2020.