Privat

Fraflytning

Ønsker du at fraflytte din lejlighed, skal du opsige lejemålet med 3 måneders varsel. Opsiger du eksempelvis d. 25. februar, træder opsigelsen i kraft pr. 1. marts og du hæfter for lejligheden frem til d. 31. maj.

Opsigelsen skal vi senest modtage den sidste hverdag i måneden, for at den træder i kraft til d. 1. i næste måned. Er der i h.t. kontrakten mere end en lejer, skal hver enkelt lejer sende os en opsigelse.

Du kan ønske genudlejning før opsigelsesvarslet udløb. Datoen for ønsket genudlejning skal du anføre på din opsigelse. Vi vil bestræbe os på at genudleje til den ønskede dato, dog uden at afgive løfte herom.

Du skal være opmærksom på, hvordan din lejlighed skal afleveres. På lejekontraktens side 5 og 6 kan du læse hvordan din lejlighed skal afleveres ved fraflytning. Her kan du også læse, hvornår du senest skal være fraflyttet din opsagte lejlighed.