Privat

Opsigelse af lejlighed

Her kan du opsige din lejlighed. – HUSK at udfylde ALLE felter.

Er I mere end 1 lejer af lejligheden, skal I alle udfylde og sende en formular, for at opsigelsen er gældende.

Vi skal have modtaget opsigelsen senest den sidste hverdag i måneden, for at den er gældende til den 1. i næste måned.

BEMÆRK! Når du har udfyldt alle felterne korrekt og trykket “send”, vil der nederst på siden fremkomme en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse.

UNDERTEGNEDE OPSIGER HERMED NEDENSTÅENDE LEJEMÅL PR. (DAGS DATO)

Nuværende adresse*

*Vi vil gøre opmærksom på, at det oplyste telefonnummer videregives til interesserede lejere.

Ny adresse

Genudlejning

BEMÆRK:

Ved flyttesyn aflæser udlejer forbrugsmålere og indberetter aflæsningerne. Lejer skal derfor IKKE melde flytning til forsyningsselskaberne.
Vær opmærksom på, at garage og ekstra kælderum skal opsiges særskilt!