Privat

Jeg har ikke modtaget mit indbetalingskort med posten?

Du vil typisk modtage dit indbetalingskort med posten omkring den 25. i måneden. Har du ikke navn på din postkasse, kan posten ikke aflevere dit indbetalingskort. Husk derfor at sætte navn på din postkasse straks du er flyttet ind.

Vi opfordrer dig til at tilmelde huslejebetalingen til betalingsservice, så der sker automatisk betaling hver måned. For sen eller manglende betaling medfører udgifter i form af gebyrer m.v.

Du har som lejer ansvaret for at betale husleje til tiden, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.