Opsigelse af lejlighed

Her kan du opsige din lejlighed. – HUSK at udfylde ALLE felter.

Er I mere end 1 lejer af lejligheden, skal I alle udfylde og sende en formular, for at opsigelsen er gældende.

Vi skal have modtaget opsigelsen senest den sidste hverdag i måneden, for at den er gældende til den 1. i næste måned.

Du kan ønske genudlejning før opsigelsesvarslet udløb. Datoen for ønsket genudlejning skal du anføre på din opsigelse. Vi vil bestræbe os på at genudleje til den ønskede dato, dog uden at afgive løfte herom.

BEMÆRK! Når du har udfyldt alle felterne korrekt og trykket “send”, vil der nederst på siden fremkomme en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse. Herefter vil du også modtage en bekræftelse på mail.  

BEMÆRK:

Ved flyttesyn aflæser udlejer forbrugsmålere og indberetter aflæsningerne. Lejer skal derfor IKKE melde flytning til forsyningsselskaberne.
Vær opmærksom på, at garage og ekstra kælderum skal opsiges særskilt!