Pristalsregulering pr. 1. jan. 2023

BOLIG LEJEMÅL:

Grundet den høje inflation i verden, er der vedtaget en ny bestemmelse til Lejeloven, hvorefter BOLIGLEJEMÅL maksimalt kan reguleres med 4% p.a. pr. 1. januar 2023 og 1. januar 2024.

Det er en forudsætning for regulering af lejen, at det er aftalt i lejekontrakten. Du kan under § 11 i din lejekontrakt se, hvad der er aftalt for regulering af lejen i dit lejemål.

Hvis det af din varslingsskrivelse tillige fremgår, at depositum og forudbetalt leje reguleres, vil det også af skrivelsen fremgå, med hvor mange måneder, der reguleres. Er der f.eks. betalt 3 måneders depositum og f.eks. 2 måneders forudbetalt leje (fremgår også af varslingsskrivelsen), reguleres disse beløb, så de svarer til den aktuelle leje.

Disse beløb fordeles over flere måneder. I ovennævnte eksempel vil det være i januar, februar og marts f.s.v. angår depositum og i januar og februar f.s.v. angår forudbetalt leje.

 

ERHVERVSLEJEMÅL:

Regulering af lejen sker efter de bestemmelser, der er aftalt i lejekontrakten. Typisk reguleres lejen med forskellen i Nettoprisindekset for en given måned. Pr. 1. januar 2023 vil det typisk være på grundlag af forskellen i Nettoprisindekset for oktober 2021 til oktober 2022. Men det vil specifikt fremgå af din lejekontrakt og af den fremsendte varslingsskrivelse.

I det omfang det tillige er aftalt, at depositum og/eller garanti tillige reguleres, sker dette pr. datoen for reguleringen.

 

GARAGELEJEMÅL/P-PLADSER/KÆLDERRUM M.V.:

Reguleres som anført under Erhvervslejemål.

 

Vi håber ovenstående besvarer eventuelle tvivlsspørgsmål.