Indflytning/nøgleoverdragelse

Nøgler til din nye lejlighed får du ved indflytningssynet på den dato, hvor lejemålet begynder.

Overtagelsesdatoen vil typisk være d. 1., eller d. 15. i måneden. Hvis overtagelsesdatoen falder i en weekend, eller på en helligdag, vil nøgleoverdragelse ske den førstkommende hverdag herefter. Dvs. falder overtagelsesdatoen lørdag d. 1. februar, vil nøgleoverdragelse ske mandag d. 3. februar.

Du bliver indkaldt til indflytningssynet samtidig med modtagelse af din lejekontrakt. Ved indflytningssynet vil lejligheden blive gennemgået af synsmanden sammen med dig. Lejlighedens stand vil blive beskrevet i indflytningssynsrapporten, der herefter vedlægges som bilag til din lejekontrakt.