Fraflytning

Ønsker du at fraflytte din lejlighed, skal du opsige lejemålet med 3 måneders varsel. Opsiger du eksempelvis d. 25. februar, træder opsigelsen i kraft pr. 1. marts og du hæfter for lejligheden frem til d. 31. maj. Opsigelsen skal vi senest modtage den sidste hverdag i måneden, for at den træder i kraft til d. 1. i næste måned. Er der i h.t. kontrakten mere end én lejer, skal hver enkelt lejer sende os en opsigelse. Opsig din lejlighed HER.

Du skal være opmærksom på, hvordan din lejlighed skal afleveres, læs mere på lejekontraktens side 5 og 6. Her finder du ligeledes information om, hvordan vi forholder os, til hvilke istandsættelsesarbejder der skal foretages ved din fraflytning. Er du i tvivl eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.